Strona główna » Oferta » Korepetycje

Zapraszamy na zajęcia z matematyki, fizyki i chemii dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Oferujemy pomoc przy bieżących zagadnieniach, zadaniach domowych, pomagamy przygotować się do sprawdzianu, odpowiedzi oraz do egzaminów zewnętrznych: egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego. Nasi nauczyciele każdorazowo indywidualizują proces nauczania stosownie do potrzeb i możliwości uczniów, dzięki czemu dzieci i młodzież odnoszą sukcesy.

Prowadzimy zajęcia stacjonarnie oraz w trybie on-line pracując z uczniami z całego kraju. Dzięki doświadczonej kadrze, która od wielu lat wspiera uczniów w procesie kształcenia, przedmioty ścisłe, tj. matematyka, fizyka i chemia nie będą już „czarną magią”, staną się zrozumiałe i przyjazne dla ucznia. W procesie dydaktycznym ściśle współpracujemy z rodzicami, wsłuchując się w ich głos oraz pozyskując niezbędne informacje o uczniu, by w jak największym stopniu móc odpowiedzieć na jego potrzeby.

Prowadzimy również zajęcia z uczniami w edukacji domowej.

Zapraszamy do kontaktu!