Strona główna » BLOG » W jaki sposób można awansować w zawodzie nauczyciela?

Zawód nauczyciela to profesja szczególnie trudna, ambitna i jednocześnie dająca tyle samo frustracji co zadowolenia i dumy z zajmowanego stanowiska. Jest to zawód dla wybranych. Podobnie bowiem jak nie każdy może stać się chirurgiem czy policjantem, tak nie każda osoba po szkole pedagogicznej stanie się dobrym nauczycielem. Czy będąc nauczycielem można liczyć na awans zawodowy?

Rodzaje stopni nauczycielskich — jak zostać nauczycielem?

W Polsce od ponad 20. lat funkcjonuje awans zawodowy nauczyciela, który  w Karcie Nauczyciela, a także Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, krok po kroku opisuje, jak wyglądać może ścieżka kariery osób chcących zająć się szeroko pojętą edukacją.

Wyróżnia się cztery stopnie zawodowe nauczyciela. Jest to:

  • nauczyciel stażysta,
  • nauczyciel kontraktowy,
  • nauczyciel mianowany,
  • nauczyciel dyplomowany.

Nauczyciel stażysta od kontraktowego różni się tym, że ten pierwszy pracuje pod okiem starszego stażem kolegi i zwykle stanowisko nauczyciela stażysty trwa jeden rok szkolny. Stażystą stają się zwykle po ukończeniu szkoły pedagogicznej i jest pierwszym etapem do zdobycia tytułu nauczyciela dyplomowanego. Na koniec stażu nauczyciel taki musi udowodnić, że zrealizował swój plan rozwoju i może zostać nauczycielem kontraktowym. Niezwykle istotne jest stałe poszerzanie swoich kompetencji miękkich, np. biorąc udział w różnego rodzaju kursach psychologicznych dla nauczycieli.

W jaki sposób nożna awansować w szkole?

Poszczególne stopnie kariery nauczyciele zdobywać mogą wraz z nabywanym doświadczeniem i kontynuowanym poszerzaniem własnych kompetencji zawodowych. Chcąc zostać nauczycielem mianowanym, należy być minimum 2 lata nauczycielem kontraktowym i ściśle realizować przez okres następnych 2. lat plan swojego rozwoju. Co istotne każdy następny stopień nauczycielski wymaga rozpoczęcia przezeń stażu, podczas którego będzie mógł podnieść swoje kompetencje zawodowe na wyższy poziom. Po osiągnięcia tytułu nauczyciela dyplomowanego nie ma możliwości dalszego podnoszenia kwalifikacji.